Grænseruten

Grænseoverskridende cykeltur

Grænseruten er en tematisk cykelrute, hvor kulturhistorien omkring den dansk-tyske grænse præsenteres. Det nuværende grænseforløb er resultatet af en folkeafstemning i 1920, og i over 80 år har denne grænse været en vigtig del af regionen - indtil Schengenaftalen trådte i kraft i marts 2001. Herefter begyndte grænsen langsomt at fortone sig i landskabet. Denne 130 km lange cykeltur fra Vadehavet i vest til Flensborg Fjord i øst krydser den historiske grænse 13 steder. Langs Grænseruten er der blandt andet oprettet nye rastepladser med overdækkede cykelhytter samt opsat 40 informationstavler med oversigtskort og grænseegnens historie(r) - underholdende fortalt - og relaterende til stedet.

cyklister_i_skov_p__gr_nseruten
gr_nseruten_496x125