Natur

Uanset årstiden er den sønderjyske natur et sandt paradis for naturelskere. Mod øst kan du opleve et landskab af grønne marker, dale, skove og fjorde. Mod vest sætter Vadehavet med tidevandet og marsken sit præg på livet i landsdelen.

Den frodige og afvekslende sønderjyske natur byder på et væld oplevelser – fra smukke og spændende vandreruter til afslappende dage på stranden, fra hæsblæsende ture på mountainbike til sejlads i nogle af Danmarks mest populære farvande, fra eventyr i skovene og de dybe tunneldale til enestående naturoplevelser som Sort Sol og udforskning af Vadehavets rige dyreliv. Sønderjylland har det hele.

Gendarmstien – en af Danmarks smukkeste vandreruter

Gendarmstien går fra Padborg ved den dansk - tyske grænse til Høruphav på Als - en afmærket strækning på 74 kilometer. Gendarmstien har navn efter de gamle grænsegendarmer, der i en årrække bevogtede landegrænsen mellem Tyskland og Danmark og kontrollerede skibsfarten langs kysten.

Patruljeringen foregik til fods, og hver enkelt gendarm havde et bestemt stykke af grænsen at passe. Grænsegendarmerne patruljerede langs den nuværende grænse i tiden fra Genforeningen i 1920 og frem til 1958. Herefter overgik opgaven til politiet/toldvæsenet.

Grænseruten - på idylliske stier og veje

Grænseruten er en tematisk cykelrute, der fortæller historien om den dansk-tyske grænse. Den 130 km lange cykelrute fra Vadehavet til Flensborg Fjord krydser den historiske grænse 13 steder. På de idylliske veje langs Grænseruten kan du opleve marskens vidder, indlandsklitter og hede, flere skovområder samt Kruså Tunneldal fra istiden. Langs Grænseruten er der oprettet 10 rastepladser med overdækkede cykelhytter samt 40 informationssteder med oversigtskort og informationer om grænseegnens historie.

Frøslev Plantage

Frøslev Plantage, tæt ved den dansk-tyske grænse, rummer et sjældent landskab med tæt nåleskov, hedestrækninger og såkaldte klimper - klitter med vandhuller på toppen. I et hjørne af det store naturområde ligger Frøslevlejren, hvor tyskerne internerede danske modstandsfolk i 1944-45.

Sønderhavskovene Flensborg Fjord

Sønderhavskovene ligger langs et bakkestrøg, der er afsat under istiden. Det gør, at skovene er meget varierede i deres opbygning. Nogle steder er der leret bund, og andre steder er jorden mere gruset. De fleste skovområder er meget bakkede. I de østlige dele skråner de stærkt ned mod Flensborg Fjord.

Store Okseø

Store Okseø, En lille ø i Flensborg Fjord. Store Okseø ligger sammen med Lille Okseø i Flensborg Fjord ud for kystvejen ved Sønderhav i fjordens inderste del. Øen har en bred forstrand mod nordvest, men består ellers af en indtil 18 m høj morænelersklump, der er omgivet af skrænter og levende hegn. Øen har færgeforbindelse, en campingplads, en restaurant samt et rigt fugleliv.