E-HANDELSBETINGELSER


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives FRIGÅRD CAMPING, anvendes det som et synonym for Niels Friis ApS.

BETALING
Alle priser oplyst i FRIGÅRD CAMPING online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard og JCB. Der er pålagt et gebyr på handelen, der foregår gennem online booking. Beløbet fremgår af betalingssiden, ved valg af kreditkort. Betales med udenlandsk kort trækkes 2,75 % i gebyr. Betales med dansk kort betales 1,45 kr + 0.1 % af det samlede beløb i gebyr. Betalingsgebyret fremgår af det samlede beløb før afregning. Informationer om handel på internettet Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuelt misbrug af dit kreditkort på nettet. Derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet, på følgende hjemmesider: www.betaling.dkwww.fdih.dk.

FORSENDELSE OG LEVERING
Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få tilsendt en kontrakt fra FRIGÅRD CAMPING, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking og fremsendes, ligeledes via e-mail, umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber. Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos FRIGÅRD CAMPING på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.

FORTRYDELSESRET OG REFUSION
En indgået lejeaftale kan ikke opsiges og /eller ændres af lejeren. Sidsnævnte har dog ret til mod betaling af et gebyr at foretage afbestilling som følger, dog refunderes forsikringspræmien ikke: Hvis du afbestiller indenfor 14 dage efter bestillingen er foretaget, så refunderes hele beløbet (Fratrukket PBS’s kortgebyr). Ellers gælder nedenstående: Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 500,00 i administrationsgebyr. Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris, dog tilbageholdes som minimum de 500 kr. i administrationsgebyr. Ved afbestilling mindre 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.

AFBESTILLINGSFORSIKRING I TILFÆLDE AF SYGDOM
Pris: 5 % af totalbeløbet

HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?
Forsikringen dækker den del af lejemålets pris eksl. forsikringspræmier, som FRIGÅRD CAMPING ikke tilbagebetaler ved afbestilling af lejemålet, i de tilfælde hvor forsikredes ophold i den lejede feriebolig umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres: 1.1.1 som følge af, at forsikrede eller denne: ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedste-forældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.

AKUT SYGDOM
Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. 1.1.2 fordi der umiddelbart inden ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. 1.2.

SÆRLIGE BETINGELSER
Det er en bestingelse for forsikringsdækningen, at FRIGÅRD CAMPING modtager bevis for forsikringsbegivenheden, d.v.s. lægeerklæring, dødsattest eller politirapport. 1.3

FORSIKRINGSPERIODEN
Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil indflytning i ferieboligen.

HVORDAN AFBESTILLER DE?
Det er en betingelse for opnåelse af tilbagebetaling, at afbestilling er meddelt FRIGÅRD  CAMPING senest kl. 12.00 på ankomstdagen. Under alle omstændigheder skal lejer omgående underrette FRIGÅRD CAMPING samt retunere lejebeviset sammen med præsentation af en lægeattest med diagnose. Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring skal betales af dig selv. Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge. Ved dødsfald undsendes kopi af dødsattestens forside. Ved indbrud og brand indsendes kopi af politirapport. Indbetalt forsikringspræmie refunderes ikke.

REGISTRERING AF OPLYSNINGER
FRIGÅRD CAMPING registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men FRIGÅRD CAMPING beholder registreringen i 5 år. FRIGÅRD CAMPING anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres, før de sendes over Internettet.

REKLAMATIONSBEHANDLING
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer. Klager over bookingforløbet eller selve bookingen skal ske inden for rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Klager over produktet (opholdet) skal ske med det samme, så FRIGÅRD CAMPING kan afhjælpe problemet. Når FRIGÅRD CAMPING modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. FRIGÅRD CAMPING vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes, eller om der skal gives prisnedslag.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Niels Friis ApS
Kummelefort 14
Kollund, 6340 Kruså
E-mail: fricamp@fricamp.dk
CVR: 75263919

Dansk