Internet på Frigård Camping

Vi har bestemt, at vores gæster skal have fri adgang til vores trådløse netværk og netcafe, hvis de ikke medbringer deres eget kram.

Det kan oplyses, at internettet på pladsen fortrinsvis er beregnet til 'almindelig' internetsurfing, check af e-mail, opslag af nyhedssider, sociale medier så som Facebook o.l. -  altså "almindeligt netbrug".

Hvordan får jeg adgang?

Du finder senderen med kraftigst dækning og logger ind. Der skal ikke længere bruges kode.

Det er ikke vores ansvar at få jeres elektroniske udstyr til at opnå forbindelse til vores internet. Men har vi tid, er vi gerne behjælpelige, så langt vores evner rækker.

Det er vores ansvar at forsøge at levere en god forbindelse. Det skal bemærkes, at der er steder på pladsen der er bedre dækket end andre, så prøv dig frem.

Hvad må du helst ikke?

Du må IKKE bruge internettet til streaming af film, voldsomme download af div. filer o.l. (der er begrænsninger i forbindelsen) Det er forbudt at bruge internettet til terror download og distribution af børneporno og anden strafbart.

Kan I hjælpe mig?

Medarbejderne i receptionen kan ikke forventes at kunne hjælpe dig med at få dit udstyr på internettet. Hvis der skulle opstå totalt nedbrud (ingen på hele pladsen kan logge på), kan receptionen kontaktes.

Det er ikke Frigård Campings pligt og ansvar, at der er internet 24/7. Men Frigård Camping vil gøre alt for at kunne levere konstant og har gode samarbejdskontakter til leverandørerne af selve nettet.

Mulige årsager til fejl ved tilslutning

Der findes MANGE mulige årsager til, at man har problemer med at tilslutte sit udstyr på det trådløse net. Vi vil her komme med nogle mulige årsager og forslag til afhjælpning af problemerne.

Først skal det oplyses, at der generelt KAN være problemer med at tilslutte Apples produkter. De fordrer sikret trådløs internet, hvor campingpladsen kører med et åbent trådløs internet. Det kan give udfordringer.

Det samme gælder Windows Vista, som har samme "last".

Af andre fejlmuligheder kan nævnes virus og malware. Disse kan hhv. fjernes med Microsoft Security Essentials, som kan hentes gratis på www.microsoft.dk, og malwarebytes, som hentes gratis www.malwarebytes.org.

Med hensyn til oplyst hastighed fra PC eller anden udstyr har denne INGEN betydning for brugen af internettet på pladsen.

Ved RIGTIG MANGE brugere tilkoblet skal nedgang af hastigheden forventes.

Frigård Camping giver på ingen måde hastighedsgaranti på det trådløse internet, men vi reparerer og udvider løbende udstyret, så det lever bedst muligt op til dagens standard.

God fornøjelse